Industrijski CPU modul

CPU modul je bil razvit kot add-on natični modul za sistem ALTERUS, kjer lahko isti modul uporabljamo z različnimi vhodno/izhodnimi enotami (vhodni modul, izhodni modul, grafični modul …).

Programsko opremo lahko posodobimo preko SD kartice, saj ima inštaliran bootloader.


Tehnične specifikacije

  • Procesor: ATmega2560
  • Komunikacijski vmesnik: RS485, galvansko izoliran
  • Adresiranje preko jumperjev
  • LED signalizacija delovanja
  • Napajanje 5 VDC (interni regulator na 3V3)

Naši projekti

Komunikacijski sistem za daljinski prenos WLAN signala