21-kanalni RF komunikator

Komunikator je bil razvit kot alternativa obstoječi kabelski povezavi dveh industrijskih krmilnih sistemov. Prvotna rešitev je zahtevala 25 kabelskih povezav, a je takšna izvedba pri veliko inštalacijah zahtevala veliko dela na terenu, zato smo razvili radijsko alternativo, ki dvosmerno sinhronizira vhode in izhode.


Tehnične specifikacije

  • Število vhodov: 12
  • Tip vhoda: 7-20 VDC, galvansko izoliran
  • Število izhodov: 12
  • Tip izhoda: PNP, +12 V, 20 mA, galvansko izoliran
  • Napajanje 12 – 24 VDC/VAC
  • Frekvenca delovanja: 868 MHz

Naši projekti

Komunikacijski sistem za daljinski prenos WLAN signala