Razvoj programske opreme

Diagram poteka | Izdelava programa | Testiranje in analiza

Naša glavna dejavnost je razvoj elektronskih modulov. Ponujamo razvoj tako strojne kot programske opreme in nudimo celovit pristop k razvoju produkta.
Naše poznavanje razvojnih postopkov lahko učinkovito zmanjša končni strošek razvoja produkta, saj že v zgodnjih fazah svetujemo in opravimo morebitne izboljšave. Posledično je produkt na trg lansiran v najkrajšem možnem času, stroški vmesnih prototipov in testiranj pa so zmanjšani na minimum.

Še posebej smo dejavni na področjih avtomatizacije, industrijske elektronike, modulov za električna vozila ter telemetrije. Sodobno opremljen razvojni laboratorij nam omogoča hiter razvoj in testiranje prototipov v vseh fazah izdelave, od izdelave prototipov, funkcionalnega testiranja prototipnih sklopov, EMC meritev pa do končnih testov A serije proizvodnje.

Pri razvoju uporabljamo naslednjo programsko opremo:

 • Programiranje mikrokrmilnikov iz družine AVR (ATtiny, ATmega, ATxmega):
  • BascomAVR 
  • mikroC AVR 
 • Programiranje mikrokrmilnikov iz družine ARM (STM32, Stellaris …);
  • mikroC ARM 
  • STM32 Workbench 
 • Programiranje v okolju Android:
  • B4A 
  • Eclipse 
 • Grafični vmesniki v mikrokrmilniških sistemih:
  • VisualTFT 
  • Nextion 

Lahko uporabljamo tudi druga programska orodja, če stranka to izrecno zahteva in za čas trajanja projekta zagotovi ustrezno veljavno licenco za programsko opremo.

Poleg razvoja programske opreme ponujamo tudi razvoj strojne opreme in tako poskrbimo za razvoj izdelka v celoti.

Celotna razvojna veriga:

 • Priprava idejnega projekta
 • Razvoj strojne opreme
 • Razvoj programske opreme
 • Izdelava prototipne serije izdelkov
 • Poglobljeno testiranje prototipne serije
 • Meritve, potrebne za pridobitev ustreznih certifikatov
 • Priprava tehnične in proizvodne dokumentacije
 • Koordinacija s proizvodnimi obrati

Komunikacijski sistem za daljinski prenos WLAN signala